Шановні студенти!

З метою популяризації галузей знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика», привернення уваги широких верств наукової спільноти до актуальних міжнародних проблем, пошуку та підтримки обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, а також підтримання кращих традицій української науки й вищої школи,

Київський національний торговельно-економічний університет, реалізуючи місію: «Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь», та

Українська асоціація зовнішньої політики, з метою виконання місії: «Служити своєму народу в якості професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики»

запрошують Вас взяти участь у другому Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» (далі – Конкурс).

Конкурс проходитиме у два етапи:

перший етап – надсилання наукових робіт до 10 жовтня 2018 року на електронну адресу ufpa.konkurs@gmail.com;

другий етап – підведення підсумків Конкурсу та оголошення його лауреатів 17 жовтня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе "Трансформація сучасної світосистеми"
Загальна інформація

Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України з галузей знань:

«Міжнародні відносини», за спеціальностями: міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

«Журналістика», за спеціальністю – журналістика.

З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу, оголошенням результатів та визначенням його переможців Ви можете ознайомитися в Положенні про проведення Конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика» та в Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах: Київського національного торговельно-економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/ у рубриці «Анонси» та Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua/

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Конкурсу студентських наукових робіт

за галузями знань «Міжнародні відносини», «Журналістика»

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс студентських робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика» (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодоїх вирішення і втілення в практичну діяльністьорганів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

1.2. Засновниками Конкурсу є громадська організація «Українська асоціація зовнішньої політики» (далі – УАЗП) та Київський національний торговельно-економічний університет (далі – КНТЕУ).

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

активізація науково-дослідної роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу;

виявлення та розвиток науково-обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

формування активної громадянськоїпозиції студентської молоді;

привернення увагигромадянського суспільства та науково-експертного середовища до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави;

аналіз та обговорення актуальних міжнародних проблем та внесення пропозицій щодо реагування на виклики сьогодення.

1.4. У Конкурсі беруть участь студенти закладів вищої освіти України.

1.5. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – надсилання робіт на відповідну електронну адресу у визначені Оргкомітетом Конкурсу строки та їх оцінювання;

другий етап – підведення підсумків та оголошення лауреатів Конкурсу.

1.6. Під час організації та проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Керівництво конкурсом здійснює Оргкомітет у складі представників УАЗП та КНТЕУ.

2.2. Оцінювання поданих робіт, контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює експертна група, до складу якої входять представники УАЗП та КНТЕУ.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює КНТЕУ.

3. Вимоги до конкурсних робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені одноосібні роботи студентів з актуальних питань за галузями знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), «Журналістика».

3.2. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт TimesNewRoman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

Обсяг –10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

Мова –українська.

Малюнки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•   назва роботи – великими літерами (по центру);

•   прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назва закладу вищої освіти України,спеціальність (по центру);

•   анотація українською, англійською мовами обсягом до п’ятиста друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

Конкурсна робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність,посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкта результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики України, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних проблем.

3.3. Роботи, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються.

4. Порядок проведення Конкурсу та розгляду робіт

4.1. Учасники конкурсу надсилають роботи для їх розгляду та оцінювання експертною групою на електронну адресу, яка повідомляється в оголошенні Оргкомітету про терміни проведення Конкурсу.

4.2. Процедура оцінювання конкурсних робіт є анонімною, здійснюється експертною групою («сліпе» оцінювання») за шкалою від 1 до 100 балів.

4.3. При підведенні підсумків Конкурсу на базі КНТЕУ, експертна група приймає рішення простою більшістю голосів щодо його лауреатів та публічно оголошує лауреатів Конкурсу.

5. Відзначення переможців Конкурсу.

5.1. Лауреати конкурсу отримують іменні дипломи І, ІІ, і ІІІ ступеня.

2. Найкраща з конкурсних робіт отримує Гран-прі та публікується в журналі «Зовнішні справи».

Дата проведення: 
Понеділок, Вересень 10, 2018 - 17 до Середа, Жовтень 17, 2018 - 13