З нагоди 25-ї річниці визнання Сполученими Штатами Америки незалежності України 12-13 квітня 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться Третя американознавча мультидисциплінарна конференція на тему: «Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього»

Її співорганізаторами є:

- Українська Асоціація зовнішньої політики,

- Центр американських студій факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,

- Інститут Кеннана при Міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США).

За підтримки:

- Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні,

- Програми імені Фулбрайта в Україні.

До участі запрошуються науковці та фахівці-практики, зацікавлені українсько-американською тематикою.

Метою конференції є комплексне і всебічне (пере)осмислення з мультидисциплінарної перспективи різних аспектів взаємовідносин між Україною і Сполученими Штатами Америки у політичній, економічній, правовій, безпековій, науково-освітній, медійній і культурній сферах упродовж останніх двадцяти п’яти років.

За результатами заходу буде опубліковано збірник матеріалів конференції.

Найкращі публікації будуть вміщені у спеціальному випуску журналу «Агора» Інституту Кеннана у м. Києві. Планується окрема презентація цього номера. Просимо безпосередньо надсилати статті на електронну скриньку: kennankyivoffice@gmail.com
Дедлайн подачі1 березня 2016 р.

Участь у конференції та публікація матеріалів – безкоштовні.

Організатори забезпечать учасників конференції обідами впродовж двох днів. Також заплановано святковий фуршет.
Витрати за проїзд та проживання здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.
Передбачена можливість покриття логістичних витрат двом учасникам конференції, що представляють вищі навчальні заклади, які евакуйовано із зони АТО (відповідно до переліку –http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248633920)

Форма участі: очна.

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Тематика секційних засідань конференції буде сформована на основі отриманих матеріалів.

Умови участі та реєстрація:

Учасникам необхідно до 6 березня 2016 р. направити на електронну скриньку Організаційного комітетуus.studiesua@gmail.com такі матеріали:

• тези доповіді (або її повний текст);

• рисунки та фотографії (якщо такі використані у доповіді), що подаються додатково окремими файлами у форматі JPEG, JPG;

ЗАЯВКА УЧАСНИКА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОНЛАЙН:

https://docs.google.com/forms/d/14VWinLzF8O8sBCyF1VQYNs3np8vUzVpG8UAsrOXjwn4/viewform

У темі листа необхідно зазначити назву конференції та дату її проведення. Назви файлів повинні бути написані латиницею і містити прізвище учасника (Melnyk_tezy/ Melnyk_dopovidi).

Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір матеріалів. Про результати буде повідомлено до 10 березня 2016 р.

Доповіді, оформлені без дотримання вимог та подані із запізненням, розглядатися не будуть.

Матеріали конференції будуть надруковані методом прямого відтворення тексту, наданого авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Вимоги до оформлення тез або повних текстів доповідей:
 • Текст доповіді повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.).
 • Обсяг тез – від 3 до 6 сторінок; статей – від 8 до 12.
 • Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм.
 • Шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.
 • Тези або повний текст доповіді повинні включати анотацію та ключові слова українською та англійською мовами.
 • Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту.
 • Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вказується тільки номер джерела – [2],на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65],або [1; 5; 10],або [1–5].

Вимоги до статей, що подаються до журналу «Агора»: мова – українська або англійська, коротка анотація українською та англійською (до 100 слів) на початку статті та ключові слова двома мовами. Оформлення: Word, А4, TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 20 мм; абзац 1,25; без переносів, максимальний обсяг – 20 тис. знаків з пробілами, посилання посторінкові. Більш детальна інформація: http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/rules_article_agora.docx

Центр американських студій
Факультет міжнародних відносин
Львівський національний університет імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, к. 206
Е-mail: us.studiesua@gmail.com

Додаткова інформація:
Інформаційний лист про конференцію (pdf)

http://international.lnu.edu.ua/us-conference-2016/

Роман Григорович Калитчак
+38 050-58-91-819

Зоряна Миколаївна Зазуляк
+38 067-67-61-827

Дата проведення: 
Вівторок, Квітень 12, 2016 - 10 до Середа, Квітень 13, 2016 - 10