УВАГА !!!

Прийом робіт для участі у ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» та «Міжнародна журналістика» продовжено до 15.11.2019 року.

 

За результатами Конкурсу буде визначено переможця, який отримає диплом «Лауреата». Роботу переможця буде опубліковано у науковому журналі "Зовнішні справи". Будуть також визначені роботи для відзначення іменними дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня.

Детально з умовами конкурсу можна ознайомитися на сайтах http://ufpa.org.ua/ та https://knute.edu.ua/

 

 

Шановні студенти!

 

                                                      Київський національний торговельно-економічний університет та ГО "Українська асоціація зовнішньої політики"

запрошують Вас взяти участь у

    ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань «Міжнародні відносини» та «Журналістика»

(далі – Конкурс)

 

          Мета Конкурсу – привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у практику діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

          Конкурс проходитиме у два етапи:

перший етап    –   до 1 листопада 2019 року

    надсилання робіт на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com

другий етап    –   25 листопада 2019 року

   підведення підсумків Конкурсу та оголошення переможців 

          До участі в Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами: міжнародні відносиниміжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародна журналістика.

          З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу можна ознайомитися  в Положенні про проведення Конкурсу та в Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах: Київського національного торговельно-економічного університету https://www.knteu.kiev.ua (у рубриці "Анонси") та Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua ("Проекти")

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА

 

РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 1 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ

НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ

 

Робоча мова Конкурсу – українська

 

 

Вручення дипломів переможцям Конкурсу за адресою:

КНТЕУ

м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д

(аудиторія Д-221)

 

Інформація про Конкурс

розміщена на веб-сайтах

Київського національного торговельно-економічного університету

https://www.knteu.kiev.ua/

у рубриці «Анонси» та

Української асоціації зовнішньої політики https://ufpa.org.ua/ проекти

 

Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:

Дешко Людмила Миколаївна

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-314)

тел.: (044) 513 00 12

Григоренко Марина Вікторівна

тел.: (068) 982 71 67

електронна адреса: ufpa.konkurs@gmail.com

 

 

************

 

Інформаційний лист

 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» ТА «ЖУРНАЛІСТИКА»

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань

«Міжнародні відносини» та «Журналістика»

 

          Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами:

        - міжнародні відносини;

        - міжнародне право;

        - міжнародні економічні відносини;

        - міжнародна журналістика.

         Роботу відповідно до обраної Вами спеціальності просимо надіслати до 1 листопада 2019 року на електронну адресу:

      ufpa.konkurs@gmail.com

          Роботи приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їхні наукові керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу.

 

Про участь у Конкурсі просимо поінформувати оргкомітет за електронною адресою:

ufpa.konkurs@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

         Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

            Обсяг – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

            Мова – українська.

            Малюнки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

            Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

            Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

            Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•      назва роботи – великими літерами (по центру);

•      прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назву закладу вищої освіти України, спеціальність (по центру);

•      анотація українською, англійською мовами обсягом до 500 друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

            Робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкт, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

            Ваші роботи мають бути присвячені нагальним проблемам міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародної журналістики актуальним питанням співробітництва держав, місцю і ролі дипломатичної служби у забезпеченні національних інтересів України.

            Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних конфліктів і ситуацій.

            Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання.

            З абзацу зазначається прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто.

            За результатами Конкурсу буде визначено переможця, який отримає диплом «Лауреата». Роботу переможця буде опубліковано у науковому журналі "Зовнішні справи". Будуть також визначені роботи для відзначення іменними дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня.  

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   * * * * * *

 

 

3 грудня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті підбили підсумки ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських робіт у галузі міжнародних відносин, міжнародного права і міжнародної журналістики, який проводився Українською асоціацією зовнішньої політики спільно з КНТЕУ.

Урочистий захід відкрили ректор КНТЕУ Анатолій Мазаракі, президент Української асоціації зовнішньої політики та надзвичайний і повноважний посол  Володимир Хандогій.  Учасників і переможців конкурсу привітали віце – президент УАЗП, надзвичайний і повноважний посол Олександр Купчишин, виконавчий директор Асоціації,надзвичайний і повноважний посол Валерій Цибух, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, професор Людмила Дешко та проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Валерій Сай.

Гран – Прі Конкурсу було присуджено студентці Національного університету «Львівська політехніка» Вовк Андріані Русланівні за роботу «Екоактивізм – сучасний тренд міжнародних відносин».

  • Перше місце посіла Остапенко Наталія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет  (тема есе «Нелегка боротьба з чорним ринком легкої зброї»).
  • Друге місце -  Кліщук Юлія Олександрівна, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (тема есе «Соціальне підприємництво: світовий досвід та аспекти становлення в Україні»).
  • Третє місце розділили Бібік Роман Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка» (тема есе «Українська діаспора та її вплив на формування зовнішньої політики Канади щодо України») та Іванисько Світлана Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Питання ратифікації Україною Римського статуту МКС 1998 р.»).

Переможці конкурсу були нагороджені іменними дипломами та подарунками.

Відзнаки конкурсу отримали: 

  • Мацейчук Віра Миколаївна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Міжнародно-правова основа права на освіту в системі прав людини»);
  • Ванівська Галина Романівна, Національний університет «Львівська політехніка» (тема есе «Проблеми та перспективи відносин Європейського Союзу і Російської Федерації»);
  • Варченко Анастасія Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет (тема есе «Актуальні питання співпраці країн у сфері мирного освоєння космічного простору»);
  • Мануйлова Анна Миколаївна, Запорізький національний університет (тема есе «Формування громадської думки щодо королівської родини та інституту монархії у британських ЗМІ»).

 

 

 

 

Дата проведення: 
Вівторок, Вересень 10, 2019 - 12 до Понеділок, Листопад 25, 2019 - 15