Шановні учасники конкурсу!

 

18 грудня 2020 року у режимі Zoom конференції відбулося підведення підсумків ІV Всеукраїнського конкурсу студентських есе з проблематики міжнародних відносин, міжнародного права і зовнішньої політики під назвою «Трансформація сучасної світосистеми». Конкурс було організовано Українською асоціацією зовнішньої політики (УАЗП) спільно з Київським національним торговельно – економічним університетом (КНТЕУ).

З вітальним словом до учасників Конкурсу звернулися ректор КНТЕУ, академік Академії педагогічних наук України Анатолій Мазаракі, декан факультету міжнародної торгівлі і права, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права університету Юлія Гончарова і президент УАЗП Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Хандогій. Учасників і переможців Конкурсу привітав  доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБІП) Сергій Асатуров.

За результатами оцінювання за участю науковців, фахівців у галузі міжнародних відносин, досвідчених дипломатів Гран – Прі Конкурсу було присуджено студентці 4 курсу КНТЕУ Мукомелі Тетяні за роботу «ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У ПИТАННЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ».

Перше місце серед конкурсантів отримав студент першого курсу магістратури КНТЕУ Жибак Андрій за роботу на тему «ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ МИРНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ».

Друге місце поділили Масна Ганна, КНТЕУ (тема есе «АПЕЛЯЦІЙНИЙ ОРГАН СОТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ») та Тріфонова Юліана-Марія, Національний університет «Львівська політехніка» (тема есе «ЯДЕРНА ПРОГРАМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ»).

Третє місце вибороли Беженар Марія, Національний університет «Острозька Академія» (тема есе «РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В АРКТИЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ») та Малашенко Іван, НУБІП (тема есе «КРИМСЬКЕ ПРИТАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА»).

Переможці конкурсу були нагороджені іменними дипломами.

Відзнаки конкурсу отримали: 

Хома Вікторія, КНТЕУ (тема есе «БРЕКЗИТ. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»);

Оніщенко Анастасія, КНТЕУ (тема есе «Формування концепції прав людини під час буржуазних революцій в Англії, Франції, США та її вплив на розвиток громадянського суспільства»);

Майстренко Оксана Вікторівна, НУБІП (тема есе «ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І  ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (1917-1921 РР.»)

Орлов Сергій, Національний університет «Львівська політехніка»  (тема есе «ФЕНОМЕН ПОСТ-ПРАВДИ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР»).

Солодка Катерина, НУБІП (тема есе «РЕГІОНАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО УКРАЇНИ: АМБІТНІ СПОДІВАННЯ АБО РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ»).

Українська асоціація зовнішньої політики бажає переможцям і учасникам Конкурсу подальших успіхів!

 

 

Шановні студенти!

 

Українська асоціація зовнішньої політики інформує, що прийом робіт для участі у ІV Всеукраїнському  конкурсі студентських науково-популярних есе на тему «Трансформація сучасної світосистеми» продовжено до 27 листопада 2020 року.

З детальними умовами участі у Конкурсі можна ознайомитися на сайті УАЗП https://ufpa.org.ua/content/iv-vseukrayinskyy-konkurs-studentskyh-robit

 

 

Шановні студенти!

 

Київський національний торговельно-економічний університет

та ГО «Українська асоціація зовнішньої політики»

запрошують вас взяти участь у

    ІV Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе на тему: «Трансформація сучасної світосистеми»  (дистанційно)

(далі – Конкурс)

 

Мета Конкурсу –  привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у практику діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України, міжнародних неурядових організацій.

          Конкурс проходитиме у два етапи:

– перший етап    –   до 20 листопада 2020 року

    надсилання робіт на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com

– другий етап    –   17 грудня 2020 року

   підведення підсумків Конкурсу та оголошення переможців. 

          До участі в Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами: міжнародні відносиниміжнародне право, міжнародні економічні відносини.

          З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу можна ознайомитися в Положенні  про проведення Конкурсу та в  Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах: Київського національного торговельно-економічного університету https://www.knute.edu.ua (у рубриці "Анонси") та  Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua  ("Проекти")

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ – БЕЗКОШТОВНА

 

РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ

 

Робоча мова Конкурсу – українська

Інформація про Конкурс

розміщена на веб-сайтах

Київського національного торговельно-економічного університету

https://www.knute.edu.ua/

у рубриці «Анонси» та

Української асоціації зовнішньої політики https://ufpa.org.ua/ проекти

 

Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:

Тесленко Наталія Олександрівна

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-302)

тел.: (044) 531-31-02

Григоренко Марина Вікторівна

тел.: (068) 982 71 67

електронна адреса: ufpa.konkurs@gmail.com

 

 

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

ІV Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе на тему: «Трансформація сучасної світосистеми»  (дистанційно)

  

          Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами:

        - міжнародні відносини;

        - міжнародне право;

        - міжнародні економічні відносини.

         Роботу відповідно до обраного Вами напряму просимо надіслати до 20 листопада 2020 року на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com.

         Роботи приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їхні наукові керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

         Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

            Обсяг – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

            Мова – українська.

            Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

           Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

         Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

         Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•      назва роботи – великими літерами (по центру);

•      прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назву закладу вищої освіти України, напрям (по центру);

•      анотація українською, англійською мовами обсягом до 500 друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

         Робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкт, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

        Ваші роботи мають бути присвячені нагальним проблемам міжнародних відносин, міжнародного права, актуальним питанням співробітництва держав, місцю і ролі дипломатичної служби у забезпеченні національних інтересів держави.

         Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних конфліктів і ситуацій.

      Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання.

      З абзацу зазначається прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто.

      За результатами Конкурсу буде визначено переможця, який отримає диплом «Лауреата». Роботу переможця буде опубліковано у науковому журналі "Зовнішні справи". Будуть також визначені роботи для відзначення іменними дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня.  

 

 

**************

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Конкурсу студентських наукових робіт

за галуззю знань «Міжнародні відносини»

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Конкурс студентських робіт за галуззю знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії), (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення в практичну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

 

1.2. Засновниками Конкурсу є громадська організація «Українська асоціація зовнішньої політики» (далі – УАЗП) та Київський національний торговельно-економічний університет (далі – КНТЕУ).

 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 

активізація науково-дослідної роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу;

 

виявлення науково-обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

 

формування активної громадянської позиції студентської молоді;

 

привернення уваги громадянського суспільства та науково-експертного середовища до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів держави;

 

аналіз актуальних міжнародних проблем та внесення пропозицій щодо реагування на виклики сьогодення.

 

1.4. У Конкурсі беруть участь студенти закладів вищої освіти України.

 

1.5. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – надсилання робіт на відповідну електронну адресу у визначені Оргкомітетом Конкурсу строки та їх оцінювання;

 

другий етап – підведення підсумків та оголошення лауреатів Конкурсу.

 

1.6. Під час організації та проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

2. Керівництво Конкурсом

 

2.1. Керівництво конкурсом здійснює Оргкомітет у складі представників УАЗП та КНТЕУ.

 

2.2. Оцінювання поданих робіт, контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює експертна група, до складу якої входять представники УАЗП та КНТЕУ.

 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює КНТЕУ.

 

3. Вимоги до конкурсних робіт

 

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені одноосібні роботи студентів з актуальних питань за галуззю знань «Міжнародні відносини» (міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії).

 

3.2. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

 

Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), розмір – 14, інтервал – 1,5, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

 

Обсяг – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

 

Мова – українська.

 

Малюнки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

 

Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

 

Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

 

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

 

•   назва роботи – великими літерами (по центру);

 

•   прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назва закладу вищої освіти України, спеціальність (по центру);

 

•   анотація українською, англійською мовами обсягом до п’ятисот друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

 

Конкурсна робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

 

Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики України, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних проблем.

 

3.3. Роботи, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються.

 

4. Порядок проведення Конкурсу та розгляду робіт

 

4.1. Учасники конкурсу надсилають роботи для розгляду та оцінювання експертною групою на електронну адресу, яка повідомляється в оголошенні Оргкомітету про терміни проведення Конкурсу.

 

4.2. Процедура оцінювання конкурсних робіт є анонімною, здійснюється експертною групою («сліпе» оцінювання») за шкалою від 1 до 100 балів.

 

4.3. При підведенні підсумків Конкурсу на базі КНТЕУ, експертна група приймає рішення простою більшістю голосів щодо його лауреатів та публічно оголошує лауреатів Конкурсу. Урочисте оголошення результатів Конкурсу може відбуватися в форматі онлайн-конференції на базі КНТЕУ.

 

5. Відзначення переможців Конкурсу.

 

5.1. Найкраща з конкурсних робіт отримує Гран-прі та публікується в журналі «Зовнішні справи».

5.2. Лауреати конкурсу отримують іменні дипломи І, ІІ, і ІІІ ступеня.

Дата проведення: 
Четвер, Листопад 5, 2020 - 12 до Неділя, Грудня 20, 2020 - 12