Please note, this is an approximate translation provided by Google Translate

24 жовтня 2015 року світ відзначає 70-ту річницю Організації Об’єднаних Націй

Українська

24 жовтня 2015 року світ відзначає 70-ту річницю Організації Об’єднаних Націй. Створена на руїнах Другої світової війни, ООН мала на меті, за задумом держав – фундаторів (серед яких була і Україна), «врятувати прийдешні покоління від бідувань війни», забезпечивши стійкий міжнародний правопорядок і умови для сталого розвитку кожної держави. Статут ООН, який набув чинності саме в цей день 70 років тому, став для свого часу неперевершеним взірцем створеного на перспективу універсального міжнародно-правового документу. У його розробці ще на конференції у Сан-Франциско влітку 1945-го року активну участь брала делегація Української РСР. ЇЇ голова, міністр щойно утвореного міністерства закордонних справ Дмитро Мануїльський очолював комітет з розробки першого розділу Статуту – «Цілі і принципи». На загал, Статут ООН витримав випробовування часом. Разом з тим, сьогодні стає дедалі більш очевидним, що закладені в Статуті ООН повоєнні механізми підтримання міжнародного миру і безпеки, як і в цілому основи взаємодії держав на глобальному рівні, потребують суттєвого удосконалення. Через 70 років після набуття чинності Статут ООН у певних своїх положеннях не відповідає реаліям сьогодення. Насамперед це стосується питань кількісного складу Ради Безпеки ООН, зокрема її постійних членів, який не відповідає принципу справедливого географічного представництва. Особливо нагальною є проблема зловживання правом вето, що не дає можливості повною мірою задіювати передбачені Статутом примусові заходи до агресора, зокрема для врегулюванню конфлікту на сході України і покарання винних у катастрофі малайзійського Боїнга. Архаїчно виглядає існування в структурі ООН одного з шести головних органів – Ради з опіки, у той час як підопічних територій вже не існує. Існує необхідність кардинального реформування багатотисячного Секретаріату ООН, на утримання якого витрачається левова частка бюджету Організації. Давно потребує вилучення зі Статуту ООН терміну «ворожі держави» по відношенню до країн, які в наші дні відіграють провідну роль у забезпеченні світового порядку. Разом з тим, варто пам’ятати, що лише системна реформа ООН, необхідність якої останнім часом активно обговорюється в Генеральній Асамблеї, а не безперспективні спроби обмежити або позбавити права вето конкретних постійних членів, здатна вирішити існуючі проблеми. Не слід забувати і про те, що універсальний характер ООН визначається не тільки членським складом (на сьогодні членами ООН є 193 держави), а й широким колом питань її компетенції. Зрозуміло, що в умовах агресії з боку Росії головним пріоритетом для нас є питання ролі ООН у відновленні територіальної цілісності України, непорушності її кордонів. Але при цьому Україна як член Ради Безпеки ООН повинна водночас опікуватися також і світовим порядком денним. Саме такий орієнтир має бути покладений в основу нашого членства у цьому головному органі ООН, на який Статутом покладена головна відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. За роки існування ООН Україна завжди відігравала в ній помітну роль. Бездоганне виконання надважливих повноважень Голови 52-ї сесії Генеральної Асамблеї видатним українським дипломатом Геннадієм Удовенком, чотириразове членство в Раді Безпеки, численні обрання до різних органів ООН обмеженого складу, в тому числі головування в них, - все це непересічні здобутки нашої дипломатичної служби, про які варто згадати у день 70-річного ювілею надзвичайно важливої міжнародної організації. Переконані, що Україна і надалі докладатиме зусиль для зміцнення авторитету ООН, перетворення її на справді ефективний механізм розв’язання світових проблем в інтересах усіх держав – членів цієї організації.

Поділитися

Коментар