МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ГУМАНІТАРНИХ СТУДІЙ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ» НАН УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»,

яка відбудеться 21 грудня 2021 року

Формат проведення заходу: онлайн на платформі ZOOM

Приєднатися до конференції можна за покликанням:

https://us02web.zoom.us/j/83123731330?pwd=clRFS0pWYVd0UFNpdXJGUzdrcXBrdz09

Ідентифікатор конференції: 831 2373 1330

Код доступу: 527875

Порядок роботи конференції:
Під’єднання учасників до онлайн-платформи проведення
Вітальне слово
Пленарне засідання

Секційне засідання

Підведення підсумків конференції

Для участі у конференції просимо до 10 грудня 2021 року на адресу оргкомітету конференції kafedra.mrs@gmail.com  надіслати повідомлення під назвою «Прізвище учасника, заявка  на конференцію 21 грудня 2021 р.».

Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці та вимогам оформлення.
Програму конференції буде надіслано на електронну адресу, вказану при реєстрації.
Участь у роботі конференції здійснюється на безкоштовній основі. Публікація збірника тез запланована в електронному вигляді.

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету:
кафедра міжнародних відносин та гуманітарних студій Історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
м. Київ, вул. Освіти, 6, каб. 32- а
E-mail:  kafedra.mrs@gmail.com  

Тел.: +38 097 593 16 02  -  Шумило Вікторія Тарасівна.

 

                                                                                                                                                             *******

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Тези приймаються виключно в електронному варіанті у форматі файлів MS WORD до 10 грудня 2021 року. Назва файлу повинна містити прізвище автора латинськими літерами (наприклад, «Stoian.doc»). Після отримання матеріалів та прийняття їх до друку оргкомітет надішле підтвердження електронною поштою.

 

Тези доповіді подаються українською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 14, інтервал – 1,5, абзац 1,25), всі поля – 2 см. Обсяг тез 2-5 сторінки.

Текст тез оформляється за наступним порядком:

1. Ім'я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа

2. Науковий ступінь та вчене звання автора, вирівняно справа.

3. Місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівняно справа.

4.Назва доповіді, вирівняно центром.

5. Через рядок – основний текст доповіді.

6.Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [1, с.1]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки.

7. Оформляти список використаних джерел необхідно за затвердженим Національним стандартом, що відповідає за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі ДСТУ 8302:2015 і за алфавітом.

8. Ім’я та прізвище автора та назву доповіді англійською мовою

 

Приклад оформлення тез доповіді:

Тетяна Стоян,

доктор історичних наук,

професор кафедри

міжнародних відносин та гуманітарних студій

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова

 

Сучасні тенденції міжнародних відносин

 

(Текст доповіді)

Література:

1.   

 

********

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника/учасниці

ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

«Сучасні тенденції міжнародних відносин»

21 грудня 2021 р.

 

 

Українською мовою

Англійською мовою

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Науковий ступінь

 

 

Вчене звання

 

 

Місце роботи (повна назва організації)

 

 

Посада

 

 

Повна назва доповіді

 

 

Контактний телефон, е-mail

 

 

Форма участі (оберіть варіант і впишіть у правій колонці)

  • Он-лайн виступ та публікація тез

 

  •  Он-лайн виступ без публікації тез

 

  • Публікація тез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведення: 
Вівторок, Грудня 21, 2021 - 12 до Середа, Грудня 22, 2021 - 12