Шановні учасники!

Термін подачі робіт на конкурс продовжено до 1 грудня 2021 року

 

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ЕСЕ

 

на тему:

«Трансформація сучасної світосистеми»

 

Шановні студенти!

 

Київський національний торговельно-економічний університет

та ГО «Українська асоціація зовнішньої політики»

запрошують взяти участь у

    V Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе на тему: «Трансформація сучасної світосистеми»  (дистанційно)

(далі – Конкурс)

Мета Конкурсу –  привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у практику діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України, міжнародних неурядових організацій.

          Конкурс проходитиме у два етапи:

– перший етап    –   до 1 грудня 2021 року

    надсилання робіт на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com

– другий етап    –   16 грудня 2021 року

   підведення підсумків Конкурсу та оголошення переможців. 

          До участі в Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами: міжнародні відносиниміжнародне право, міжнародні економічні відносини.

          З умовами та порядком організації і проведення Конкурсу можна ознайомитися в Положенні  про проведення Конкурсу та в  Інформаційному листі про Конкурс студентських наукових робіт, що розміщені на веб-сайтах: Київського національного торговельно-економічного університету https://www.knute.edu.ua (у рубриці «Анонси») та  Української асоціації зовнішньої політики http://ufpa.org.ua  («Проекти»)

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ – БЕЗКОШТОВНА

 

РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 19 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ

 

Робоча мова Конкурсу – українська

Інформація про Конкурс

розміщена на веб-сайтах

Київського національного торговельно-економічного університету

https://www.knute.edu.ua/

у рубриці «Анонси» та

Української асоціації зовнішньої політики https://ufpa.org.ua/ проекти

 

Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:

Дерунець Наталія Олександрівна

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-302)

тел.: (097) 870 83 88

Григоренко Марина Вікторівна

тел.: (068) 982 71 67

електронна адреса: ufpa.konkurs@gmail.com

 

 

          Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за напрямами:

        - міжнародні відносини;

        - міжнародне право;

        - міжнародні економічні відносини.

         Роботу відповідно до обраного Вами напряму просимо надіслати до 19 листопада 2021 року на електронну адресу: ufpa.konkurs@gmail.com.

         Роботи приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їхні наукові керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

         Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), розмір – 14, інтервал – 1,5, усі поля – 20 мм.

            Обсяг  – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

            Мова  – українська.

            Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

           Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

         Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84 тощо.

         Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•      назва роботи – великими літерами (по центру);

•      прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назву закладу вищої освіти України, напрям (по центру);

•      анотація українською, англійською мовами обсягом до 500 друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

         Робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкт, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

        Ваші роботи мають бути присвячені нагальним проблемам міжнародних відносин, міжнародного права, актуальним питанням співробітництва держав, місцю і ролі дипломатичної служби у забезпеченні національних інтересів держави.

         Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми міжнародних відносин і зовнішньої політики, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення міжнародних конфліктів і ситуацій.

      Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання.

      З абзацу зазначається прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто.

      За результатами Конкурсу буде визначено переможця, який отримає диплом «Лауреата». Роботу переможця буде рекомендовано до публікаціїї у науковому журналі «Зовнішні справи». Будуть також визначені роботи для відзначення іменними дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня.  

 

                                                                                                                                    **********

                                                                                                     Вітаємо переможців

           Журі V Вссеукраїнського конкурсу студентстких есе на чолі з ректором Київського національного торговельно - економічного університету А.А.Мазаракі та президентом УАЗП В.Д.Хандогієм підвело підсумки конкурсу і визначило його переможців. Дипломи отримали роботи: 

Диплом "Гран - прі"  -  "Участь дітей у збройних конфліктах" - Біліченко Олена Василівна, студентка Національного університету "Одеська                                                     юридична академія";

Диплом I  ступеня        -  " Sharp Power: виклик для світу", Вайда Юлія Олегівна, студентка Національного університету "Львівська політехніка";

Диплом II ступеня        -  "Евтаназія як свобода вибору людини", Сергеєв Олександр Віталійович, студент Білоцерківського національного                                                           аграрного університету;

Диплом III ступеня       -  "Проблема рабства в контексті торгівлі людьми", Шкуренко Дар'я Олександрівна, студентка Київського національного                                                  торговельно - економічного університету;

Диплом III ступеня       -  "Захист культурних цінностей у період збройних конфліктів", Ярощук Іванна Володимирівна, студентка                                                                         Національного університету "Одеська юридична академія".

 

                              

 

 

Дата проведення: 
Субота, Жовтень 23, 2021 - 14 до Четвер, Грудня 16, 2021 - 14