Шановні студенти!

Державний торговельно-економічний університет та Українська асоціація зовнішньої політики запрошують взяти участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе на тему:

          «Трансформація сучасної світосистеми» (дистанційно)

          Мета Конкурсу –  привернення уваги студентської молоді до актуальних міжнародних проблем, порушення міжнародного правопорядку та зміни векторів розвитку міжнародних відносин, спричинених агресією рф проти України, для розв’язання нагальних питань захисту жертв війни, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення і втілення у діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань України.

          Для участі в Конкурсі потрібно до 05 грудня 2023 року надіслати роботу на електронну адресу:  ufpa.konkurs@gmail.com . Підведення підсумків Конкурсу та оголошення переможців відбудеться 19 грудня 2023 року.

          З умовами та порядком організації та проведення Конкурсу можна ознайомитися в Положенні  про Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» та Інформаційному листі щодо проведення Конкурсу, що розміщені на веб-сайтах: Державного торговельно-економічного університету           ttps://knute.edu.ua/blog/read/?pid=46542 (у рубриці «Наукова діяльність») та  Української асоціації зовнішньої політики  http://ufpa.org.ua   («Проекти»).

                     УЧАСТЬ У КОНКУРСІ – БЕЗКОШТОВНА

          РОБОТИ, ЩО НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 05 ГРУДНЯ 2023 РОКУ АБО ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ПРИЙМАТИМУТЬСЯ.

          Робоча мова Конкурсу – українська

          Інформація про Конкурс розміщена на веб-сайтах Державного торговельно-економічного університету https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=46542 у рубриці «Наукова діяльність»

та

Української асоціації зовнішньої політики у рубриці «Проекти»

  https://ufpa.org.ua/calendar

Контакти та адреса оргкомітету Конкурсу:

Мельниченко Наталія Олександрівна

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-225)

тел.: (097) 870 83 88

Григоренко Марина Вікторівна

тел.: (068) 982 71 67

електронна адреса:  ufpa.konkurs@gmail.com

          Для участі у Конкурсі приймаються роботи студентів закладів вищої освіти України за

напрямами:

        - міжнародні відносини;

        - міжнародне право;

        - міжнародні економічні відносини.

        Роботу відповідно до обраного Вами напряму просимо надіслати до 05 грудня 2023 року на електронну адресу:  ufpa.konkurs@gmail.com .

        Роботи приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їхні наукові керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу.

                                                                                          ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

         Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman), розмір – 14, інтервал – 1,5, усі поля – 20 мм.

            Обсяг – 10 сторінок формату А4 разом зі списком використаних джерел.

            Мова – українська.

            Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що розміщені в тексті, виконуються в редакторі

Microsoft EXCEL у книжковій орієнтації.

           Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

        Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 54,84

тощо.

         Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

•      назва роботи – великими літерами (по центру);

•      прізвище, ім’я та по батькові автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, назву закладу вищої освіти України, напрям (по центру);

•      анотація українською, англійською мовами обсягом до 500 друкованих знаків кожна (перед текстом з абзацного відступу).

         Робота повинна містити такі необхідні елементи: актуальність, посилання на інших авторів, хто займається подібною проблематикою, мету, завдання, об’єкт, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

        Перевага віддаватиметься роботам на малодосліджені теми з міжнародного права, міжнародних відносин і зовнішньої політики, які відрізняються новизною і нестандартними підходами до вирішення актуальних проблем міждержавних відносин та світової політики.

      Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання.

      З абзацу зазначається прізвище, ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, вирівняний по ширині), посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто.

                                                                                      Найкраща з конкурсних робіт отримає диплом «Гран-прі».

Переможці конкурсу отримають іменні дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів.  Кращі роботи, подані на конкурс, можуть бути опубліковані у наукових журналах та відзначені цінними призами та пам’ятними подарунками.

Дата проведення: 
Вівторок, Грудня 5, 2023 - 19 до Вівторок, Грудня 19, 2023 - 19