Please note, this is an approximate translation provided by Google Translate

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа

Українська

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа

Фото: consilium.europa.eu

Як і прогнозувала "Європейська правда", саміт Східного партнерства (СхП) – попри всі складнощі у підготовчому періоді – завершився схваленням спільної підсумкової декларації

Україна погодилася поставити свій підпис під декларацією саміту, натомість, за даними джерел, підготувала свій додаток до рішення, в якому повідомила всі європейські країни, що наша держава має на меті подальше зближення з ЄС.

Наразі ми чекаємо на публікацію українського додатку. Поза тим, спільна декларація – хоч вона стосується не лише України – також є цікавим документом.

"Європейська правда" публікує український переклад даного документа.

Значні суперечки під час узгодження декларації стосувалися пункту 6, про конфлікти на території СхП. Також звертаємо вашу увагу на пункти 9-10, що стосуються Угоди про асоціацію та європейських прагнень України. Пункт 12 стосується допомоги ЄС на просування реформ. Пункт 18містить положення про мову освіти, яке включили в документ за наполяганням Угорщини.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ 
САМІТУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

1.          

Учасники Саміту вкотре підтверджують високе значення, яке вони надають Східному партнерству як особливому виміру Європейської політики сусідства. Вони знову підтверджують спільну відданість цьому стратегічному і амбітному Партнерству, яке базується на спільних цінностях, взаємних інтересах та розумінні, співпричетності та спільній відповідальності, диференціації та взаємній підзвітності, які наближають східноєвропейські держави-партнери до ЄС. Сталий і ефективний прогрес у реформах є ключовим для подальшого успіху Східного партнерства.

2.           

Учасники Саміту підтверджують свої зобов’язання щодо зміцнення демократії, верховенства закону, прав людини, основних свобод, а також принципів і норм міжнародного права, які є основою Східного партнерства.

Євросоюз залишається відданим підтримці територіальної цілісності, незалежності і суверенітету всіх партнерів.

Повне дотримання, повага і відданість цілям та принципам, закріпленим у Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії ОБСЄ, є основою для нашого спільного бачення щодо мирної та неподільної Європи. Учасники Саміту підтверджують елементи і принципи, закладені в попередніх деклараціях Самітів Східного партнерства, і підкреслюють твердий намір далі нести зобов’язання, взяті на попередніх Самітах і у двосторонніх угодах

3.           

У цьому зв’язку вони підкреслюють, що ключовим пріоритетом, який робить внесок у розвиток посилених відносин між ЄС та країнами-партнерами, є консолідація та просування спільних цінностей та принципів, яким вони залишаються відданими. Зобов’язання, створені у Східному партнерстві, зміцнюють як Європейський Союз, так і держави-партнери, роблять їх сильнішими разом та більш здатними до протистояння спільним викликам.

Учасники Саміту погоджуються, що посилена співпраця, далекоглядний та всебічний політичний діалог мають ключове значення для подолання спільних викликів та досягнення спільних цілей.

4.           

Учасники відзначають важливість зміцнення державної, економічної і соціальної стійкості в ЄС та країнах-партнерах та роль Східного партнерства у сусідстві ЄС у цьому зв’язку, як це було також підкреслено в Глобальній стратегії зовнішньої та безпекової політики ЄС, а також в оновленій Європейській політиці сусідства.

5.           

Східне партнерство підтримує реалізацію ключових цілей глобальної політики, встановлених Порядком денним ООН для сталого розвитку до 2030 року, спрямованим на становлення добре керованих, більш процвітаючих та відповідальних суспільств, а також Паризькою кліматичною угодою.

Учасники Саміту визнають, що шкідливий вплив кліматичних змін є одним із найбільших викликів сьогодення, який потребує спільних зусиль усіх зацікавлених сторін. Вони підтверджують, що динамічне громадянське суспільства і гендерна рівність є важливими для вивільнення повного економічного і соціального потенціалу, для поліпшення економічного розвитку та зміцнення соціальної згуртованості.

6.           

Учасники саміту глибоко стурбовані триваючими порушеннями принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону. Учасники Саміту закликають до відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів у регіоні на основі принципів і норм міжнародного права. Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та добросусідських відносин є суттєвими в соціальному і економічному розвитку та співпраці.

Учасники Саміту вітають залучення та посилену роль ЄС у вирішенні конфліктів та його зусилля з відновлення довіри в рамках або на підтримку узгоджених форматів переговорів та процесів,

у тому числі через безпосередню присутність ЄС (у конфліктних регіонах) у разі потреби.

7.           

Учасники підкреслюють, що Східне партнерство має на меті розбудову загального простору спільної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці і не спрямоване ні проти кого. Якщо зв'язки з іншими партнерами потребують ширшого залучення та сприятимуть результативності конкретних заходів та загальних цілей Східного партнерства, співпраця в кожному конкретному випадку може бути відкритою для третіх країн.

Вони підтверджують суверенне право кожного партнера обирати рівень амбіцій та цілей, яких він прагне у своїх стосунках з Європейським Союзом.

8.           

Учасники Саміту вітають нинішні досягнення Східного партнерства та посилену диференціацію у двосторонніх відносинах ЄС із кожною з країн-партнерів. Обсяг та глибина співпраці визначаються амбіціями та потребами ЄС і партнерів, а також темпом та якістю реформ.

9.           

Учасники Саміту схвально оцінюють повне набуття чинності Угодами про асоціацію з Грузією, Молдовою та найостаннішою – з Україною, після схваленого в грудні 2016 року рішення глав держав та урядів ЄС.

10.         

У цьому контексті

учасники Саміту визнають європейські прагнення та європейський вибір цих партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію.

Угоди передбачають прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом. Учасники Саміту вітають підтримку їх імплементації з боку ЄС. У зв'язку з цим, зберігаючи інклюзивність Східного партнерства, настав час залучити асоційованих партнерів до спільного діалогу щодо прогресу, можливостей та викликів стосовно реформ, пов'язаних з асоціацією – як про це просять цих партнери – для сприяння повній імплементації Угод про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

11.        

Учасники Саміту вітають підписання Всебічної та посиленої угоди про партнерство між Європейським Союзом та Вірменією в рамках цього Саміту. Учасники вітають добрий прогрес у поточних переговорах між Європейським Союзом та Азербайджаном щодо нової рамкової угоди. Вони цінують те, що критична взаємодія ЄС із Білоруссю стала більш всебічною, у тому числі в рамках Координаційної групи ЄС-Білорусь, Діалогу з прав людини та Діалогу з питань торгівлі.

12.         

Учасники Саміту вітають підтримку ЄС Східного партнерства, яка надається за допомогою повного і спрямованого використання Європейського інструменту сусідства, включаючи програми транскордонного співробітництва та інші наявні фінансові інструменти.

Фінансова підтримка ЄС надається за умови здійснення конкретних кроків з впровадження реформ.

Підхід ЄС "більше за більше" і надалі працюватиме на користь тих партнерів, які найбільше впроваджують реформи. Зовнішній інвестиційний план надає нові можливості для фінансування, зокрема, через створення Європейського фонду сталого розвитку, покликаного ефективно мобілізувати значні обсяги інвестування.

13.         

Учасники з нетерпінням очікують подальшого підвищення динамічності та ефективності розширеної та поглибленої співпраці в рамках Східного партнерства, сфокусованої на конкретних перевагах для громадян. Вони нагадують про важливість посилення громадської обізнаності про програми ЄС, яке сприятиме цій меті.

14.         

Учасники Саміту вітають план "20 Досягнень до 2020 року", спрямований на досягнення відчутних результатів у прозорий та інклюзивний спосіб та на зміцнення стійкості. Вони розраховують на активізацію співпраці у переглянутій багатосторонній структурі Східного партнерства, яка покращить підтримку політичних цілей Партнерства, включаючи співпрацю між партнерами. Вони розроблять більш інтегрований, колегіальний, міжгалузевий, орієнтований на результати підхід до співпраці. Учасники підкреслюють роль зустрічей на рівні міністрів у забезпеченні політичного керівництва взаємодії в різних секторах.

15.         

Учасники Саміту підкреслюють, що належне управління на всіх рівнях має ключове значення для довіри людей до своїх урядів.

Реформування державного управління та судового сектора, а також боротьба з корупцією складають основу всіх інших політик і необхідні для зміцнення стійкості.

Учасники погоджуються, що зміцнення безпеки людей, яка залежить в тому числі від розвитку ефективних, підзвітних, прозорих та демократичних інститутів, зменшить соціальну вразливість. Співпраця та допомога ЄС в реформуванні сектора безпеки, впровадженні інтегрованого управління кордонами, викорінення організованої злочинності, торгівлі людьми та контрабанди, подолання нелегальної міграції, боротьба з гібридними загрозами, протидія тероризму та насильницькому екстремізму, у тому числі шляхом міжрелігійного та міжкультурного діалогу, запобігання радикалізації, посилення кібербезпеки та боротьба з кіберзлочинностю, посилення запобігання катастрофам, реагування та врегулювання кризових ситуацій покращать здатність країн-партнерів протистояти тиску, з яким вони стикаються. Учасники Саміту погодились з важливістю ефективної співпраці між зацікавленими державами-партнерами та відповідними агентствами ЄС у вирішенні вищевказаних викликів.

Учасники Саміту підкреслюють важливість посилення, де це доцільно, діалогу з питань безпеки та співробітництва у сфері СПБО (спільної політики з безпеки та оборони) та вітають в цьому відношенні цінний внесок партнерів у місії та операції ЄС.

 
16.        

Учасники Саміту вважають, що економічний та соціальний розвиток та підтримка процесів трансформації є основою спільного прагнення до стабільності та стійкості в регіоні Європейського сусідства. Розробка міцної економічної політики та регуляторних рамок, в тому числі за рахунок використання зусиль Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій, допоможе створити сприятливе середовище для розвитку конкурентоспроможної, зеленої, цифрової та інноваційної економіки, залучення інвестицій, створення робочих місць, сприяння інклюзивному сталому зростанню та посиленню торгівлі з ЄС та між країнами-партнерами, в тому числі – щоби заохотити партнерів до повного використання існуючих зон вільної торгівлі. У зв'язку з цим вони вітають результати IV бізнес-форуму Східного партнерства, який відбувся в жовтні 2017 року в Таллінні.

Особливе значення матимуть підтримка малих і середніх підприємств, зокрема, через полегшення їх доступу до кредитування в національній валюті, а також розширення високошвидкісного та широкосмугового доступу до мережі і просування до зниження роумінгових тарифів між державами-партнерами (а на пізнішому етапі – можливо, також із ЄС).

У зв'язку з цим учасники Саміту погодились співпрацювати над гармонізацією цифрових ринків з метою розширення переваг єдиного цифрового ринку на держави-партнери.

17.         

З огляду на важливість взаємозв'язків, учасники поділяють думку, що кращі та безпечні транспортні зв'язки надають нові можливості для розвитку та забезпечують тіснішу комунікацію та обміни між Європейським Союзом та країнами-партнерами та між самими партнерами.

Враховуючи позитивний вплив угод про спільний авіаційний простір з Грузією та Республікою Молдова, учасники саміту ще раз підтвердили важливість

якнайшвидшого укладення Угоди про спільний авіаційний простір (так звана угода про "Відкрите небо") з Україною,

а також висловили підтримку швидкому завершенню переговорів про такі угоди з Азербайджаном та Вірменією. Вони визнають важливість взаємосумісності транспортних зв'язків та перевозок з використанням кількох видів транспорту, поліпшенню зв'язків з мережею TEN-T у всіх видах транспорту і з нетерпінням очікують на визначення ключової мережі на основі погоджених індикативних карт.

Учасники Саміту визнають важливість безпечної, стійкої, надійної та доступної енергії для всіх та відзначають важливість безпеки постачання та диверсифікації джерел енергії, постачальників та маршрутів, а також відзначають необхідність діяти для досягнення цієї мети в дусі солідарності та інклюзивності.

Вітається активна участь держав-партнерів у створенні Європейського енергетичного союзу. Учасники саміту зобов’язуються посилювати енергетичну безпеку шляхом об’єднання мереж та сталого використання енергоресурсів, включаючи посилену енергоефективність та використання відновлюваної енергії, зниження залежності та посилення стійкості.  

Учасники також наголошують на необхідності дотримання найвищих міжнародних стандартів ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Учасники Саміту підкреслюють свою прихильність щодо переходу до екологічно чистої, більш ефективної та сталої економіки, а також пом'якшення наслідків та покращення адаптації до зміни клімату. Своєчасне виконання багатосторонніх угод та всеосяжних реформ у цих сферах залишається ключовим завданням.

18.         

Міжлюдські контакти, в тому числі у питаннях освіти, молоді, культурних та наукових обмінів та мобільності, зближують суспільства.

Учасники Саміту вітають ефективне функціонування безвізових режимів з ЄС для Молдови, Грузії та України. Вони очікують на посилення співпраці та подальший прогрес у сфері мобільності, в безпечному та добре керованому середовищі і планують з часом розглянути започаткування діалогу про лібералізацію візового режиму з Вірменією, забезпечивши умови для добре керованої та безпечної мобільності, включаючи ефективне здійснення угод про спрощення візового режиму та угод про реадмісію між сторонами.

Учасники з нетерпінням очікують посилення взаємодії з усіма партнерами у модернізації освітніх, дослідницьких та інноваційних систем, а також підвищення їх якості та конкурентоспроможності,

одночасно забезпечуючи повагу до прав осіб, що належать до національних меншин на рівні, існуючому на даний момент,

як це визначено в конвенціях ООН та Ради Європи та відповідних протоколах; недискримінацію осіб, що належать до меншин, та повагу до різноманіття та повне врахування експертизи органів Ради Європи при реформуванні цих систем.

Особлива увага буде приділятися підтримці та розширенню можливостей молодого покоління, як це було підкреслено на 3-му Молодіжному форумі Східного партнерства у червні 2017 року у Варшаві, зокрема, з точки зору розвитку їх навичок, громадянської участі та солідарності, розширення академічної мобільності та сприяння їх працевлаштуванню та їхньому підприємницькому духу через всеосяжну молодіжну політику та молодіжний пакет, представлений ЄС.

19.         

Учасники Саміту підкреслюють важливу роль, яку відіграють у демократичному, стійкому та процвітаючому суспільстві належне функціонування медіа та свобода слова.

Вони визнають необхідність посиленої підтримки незалежних медіа, медіапрофесіоналізму та грамотності в засобах масової інформації на теренах Східного партнерства. Вони також погоджуються із необхідністю подальшого зміцнення зусиль стратегічних комунікацій та роботи щодо підвищення видимості співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства, а також підвищення обізнаності громадськості та вмінню викривати дезінформацію. У зв'язку з цим вони вітають внесок 2-ї Медіа-конференції в рамках Східного партнерства у вересні 2017 року у Києві.

20.         

Учасники Саміту підтверджують важливість всебічного залучення всіх верств суспільства до Східного партнерства . Вони прагнуть зміцнювати рівність між чоловіками та жінками та сприяти розширенню прав жінок, як це передбачено Планом дій щодо гендерної рівності ЄС.

Залучення громадянського суспільства, в тому числі через Форум громадянського суспільства Східного партнерства, а також розширення інформаційно-просвітницької та цільової підтримки громадських організацій та соціальних партнерів серед громадськості, як і раніше, є невід'ємною частиною цього Партнерства, про що свідчить Конференція громадянського суспільства Східного партнерства в жовтні 2017 року в Таллінні. Вони вітають роль, яку відіграють місцеві та регіональні влади через Конференцію регіональних та місцевих влад для Східного партнерства (CORLEAP), спрямовану на досягнення цілей Партнерства на рівні управління, яке є найближчим до людей. Вони також заохочують міжпарламентське співробітництво, діалог, просування взаємодії через Парламентську асамблею EURONEST, визнаючи, у зв’язку з цим, започаткування рішенням Бюро Євронест Ad Hoc Робочої групи з питань угод про асоціацію.

21.         

Учасники Саміту з нетерпінням очікують наступного засідання Саміту Східного партнерства у 2019 році, де вони мають намір переглянути результати імплементації досягнень Східного партнерства та визначити напрямки подальшого зміцнення співпраці в рамках Східного партнерства.

Брюссель, 

24 листопада 2017 року

Виступ Президента Петра Порошенка

Шановний Президент Туск, шановні друзі та колеги, пані та панове! 

Завжди приємно бути тут, у Брюсселі, в серці об’єднаної Європи. Брюссель став звичним місцем призначення для українців.

Гран Пляс, Берламон…  – тут все більше відчуваєш себе як вдома.

Тим більше, що ЄС відкрив новий горизонт для східноєвропейських партнерів.

"Східне партнерство" здавалося доволі конкретним, аби дати нам відчуття залученості.

Водночас, доволі невизначеним, аби заспокоїти держави-члени ЄС, які відчували, що ЄС занадто розширився.

Таке поєднання практичного наповнення та невизначеності супроводжувало нас крізь складні часи:

- і у Вільнюсі, в 2013 році, коли попередня влада в Україні вирішила не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС і таким чином спровокувала Революцію Гідності – Революцію за Європу!

- і у Криму, у 2014 році, коли РФ вирішила взяти реванш в Україні та сплановано окупувала частину території незалежної держави – безпосереднього сусіда Європейського Союзу!

- і на Донбасі, у 2014 році та по цей день, коли російські військові сили утримують іншу частину української території під Кремлівським гібридним контролем – зухвалий ляпас по обличчю міжнародного права та ЄС!   

Ці "складні часи" позначилися важливими уроками: 

- Європа отримала серйозного противника – Росію – з глибоким антиєвропейським порядком денним.

- Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність).

- Якщо Європа хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою (політично, риторично та ідеологічно).

Маємо засвоїти урок російської гібридної війни по всій Європі – від Британії та Іспанії до Нідерландів, Франції та Німеччини.

- Нам не варто більше ховатися за нечіткими технократичними формулюваннями –  маємо говорити чітко, як ніколи!

- Нам не варто більше обирати між ідеалами та власними інтересами – маємо об’єднатися гідною метою у наших найкращих інтересах!

- Нам не варто більше обмежувати потенціал нашого партнерства – маємо розкрити його та бути стратегічними і далекоглядними!

У протилежному випадку апетит Росії лише розігріватиметься.

Дорогі друзі, 

кілька років тому ніхто не міг би собі уявити, що такі сміливі та амбітні проекти, як Угода про асоціацію та безвізовий режим, стануть реальністю.

Ми в Україні пам’ятаємо складні перші кроки перед тим, як Європейський Союз таки пристав на ці стратегічні ініціативи.

Ми чули мільйони виправдань, перемішаних із втомою та тиском.

Пройшли роки, і ці ініціативи стали нашою спільною історією успіху. 

Перебуваючи сьогодні тут, від імені Українського народу я хочу подякувати Президенту Туску та Президенту Юнкеру та усім нашим друзям за реалізацію цього історичного досягнення.

У вас виявилося достатньо лідерства та мудрості розгледіти та реалізувати унікальну можливість. Ви втілили її в реальність.

Настав час визначати нові цілі. Наш саміт міг би стати новою точкою відліку у цьому сенсі.

Маємо "налаштовувати наші вітрила", аби подолати бурхливі води у напрямі до нових можливостей:

  • заохочуючи країни, які мають європейські прагнення та демонструють прогрес на демократичному шляху;
  • вказавши шлях розвитку для кожної країни на основі її прагнень та досягнень. 

Маємо бути відвертими самі з собою після того, що сталося у 2014-2017 роках – нема більше повернень до "старої нормальності".

"Старої нормальності" більше не існує. Пазли Заходу та Сходу Європи мають бути складені знову разом – і "Східне партнерство" може бути інтегруючою частиною цього.

З вивіреною та змістовною стратегією, ми зможемо перетворити регіон у твердиню політичної стабільності, соціальної стійкості та економічного процвітання.

Дорогі друзі,

давайте не розглядати "Східне партнерство" як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС.  

Допоки ЄС є еталоном успіху, країни хотітимуть стати його частиною.

Європейський Союз має захищати себе від тих, хто кидає йому виклик – а не від тих, хто на це дивиться з надією та захопленням.

Кожна країна "Східного партнерства" бачить таку співпрацю по-своєму.

Україна розраховує (насамперед) на так звані "чотири союзи" - енергетичний союз; цифровий єдиний ринок; митний союз та асоціація з Шенгенською зоною.

Ми хочемо більше Європи в Україні.

Ці чотири напрями видаються нам вірним шляхом на цьому етапі.

Ми прагнемо дивитися за горизонт сьогодення.

Не тому, що ми хочемо винагороду авансом, а тому, що українці заслуговують на мету.

На мету заслуговує кожен – особливо ті, хто платить за це відповідну ціну.

І ніхто не сплачує більшу ціну, ніж Україна. Тож давайте дивитися у майбутнє сміливо, без остраху.

Давайте будувати наше партнерство на основі:

- розумної диференціації, а не жорсткої однаковості!

- спільних цінностей, а не короткозорої технократії!

- сміливих амбіцій, а не незграбних виправдань! 

Дякую за увагу! 

© 2014 - 2017, Європейська правда

Поділитися

Коментар